fbpx

Så mäter du SEO-effektivitet


Välkommen till en djupgående guide om hur du mäter SEO-effektivitet. Om du har investerat tid, energi och resurser på att optimera din webbplats för sökmotorer, vet du redan att SEO inte är en engångshändelse. Det är en pågående process som kräver regelbunden uppföljning och justering. Men hur vet du om dina ansträngningar verkligen ger resultat? Hur kan du vara säker på att du inte bara slösar tid på taktiker som inte fungerar? Det är här mätning och utvärdering kommer in i bilden.

Att mäta SEO-effektivitet är inte bara en lyx; det är en nödvändighet. Utan konkreta data att luta dig mot, är du i princip i mörkret, och det är ingen plats för en digital marknadsförare eller företagsledare att vara. I den här guiden kommer vi att gå igenom allt du behöver veta för att mäta din SEO-effektivitet på ett meningsfullt sätt. 

Vi kommer att diskutera vilka metriker som är mest relevanta, hur du kan använda olika verktyg för att få den information du behöver, och hur du kan tolka dessa data för att göra informerade beslut.

Så, om du är trött på att gissa eller lita på magkänsla när det kommer till din SEO-strategi, är det här inlägget för dig. Vi kommer att ge dig de verktyg och insikter du behöver för att gå från att vara osäker till att vara fullständigt informerad. Låt oss dyka in!

Vad innebär SEO-effektivitet?

När vi pratar om ”SEO-effektivitet,” vad menar vi egentligen? Det är en term som kan verka vag eller komplex, men i grund och botten handlar det om att förstå hur väl din SEO-strategi presterar i förhållande till de mål och KPI:er (Key Performance Indicators) du har satt upp. Det är inte bara en fråga om att se om du rankar högt på Google; det handlar om att förstå hela bilden av hur din webbplats presterar i sökmotorerna.

Vad är KPI:er och varför är de viktiga?

KPI:er är de nyckeltal som du använder för att mäta framgången av din SEO-strategi. De kan variera beroende på ditt företags unika behov och mål, men de ger dig en konkret grund att stå på när du utvärderar din framgång. Exempel på vanliga SEO-KPI:er inkluderar organisk trafik, konverteringsfrekvens, och antal inkommande länkar.

Organisk trafik vs betald trafik

En av de mest grundläggande metrikerna för SEO är organisk trafik, det vill säga den trafik som kommer till din webbplats genom en sökmotor och inte genom betalda annonser. Det är en viktig indikator på hur väl din webbplats rankar och hur effektiv din SEO-strategi är. Betald trafik, å andra sidan, kommer från annonser och är inte en indikator på SEO-effektivitet.

Sidvisningar och användarbeteende

Sidvisningar är en annan viktig metrik, men de berättar inte hela historien. Det är också viktigt att förstå användarbeteendet på din webbplats. Hur länge stannar besökare? Besöker de flera sidor? Denna typ av information kan ge dig insikter i hur engagerande och användarvänlig din webbplats är, vilket i sin tur kan påverka din SEO.

De grundläggande SEO-metriker du behöver känna till

Nu när vi har en grundläggande förståelse för vad SEO-effektivitet innebär, är det dags att titta närmare på de datapunkter som kan hjälpa oss att mäta den. Det finns en rad olika att hålla koll på, och det kan vara överväldigande att veta var man ska börja. Här är en översikt över de mest kritiska SEO-metriker som du bör ha på din radar.

Organisk trafik

Detta är antalet besökare som kommer till din webbplats via en sökmotor utan att klicka på en betald annons. Det är en av de mest direkta indikatorerna på din SEO:s framgång.

Frågor att besvara:

Hur mäter man organisk trafik?

Organisk trafik mäts vanligtvis genom verktyg som Google Analytics. Du kan se antalet besökare som kommer till din webbplats via sökmotorer under avsnittet ”Förvärv” och sedan ”All trafik” och ”kanaler.”

Varför är organisk trafik viktig?

Organisk trafik är viktig eftersom den ofta är en indikator på hur väl din webbplats presterar i sökmotorer. Högre organisk trafik kan leda till bättre konverteringsfrekvens och ökad försäljning.

Klickfrekvens (CTR)

Klickfrekvensen visar hur många som klickar på din webbplats i sökresultaten jämfört med hur många som ser den. En hög CTR indikerar att din meta-titel och beskrivning är lockande och relevant.

Hur räknar man ut CTR?

CTR räknas ut genom att dela antalet klick på din länk med antalet gånger din länk visas. Resultatet multipliceras sedan med 100 för att få en procentandel.

Vad är en bra CTR i SEO-sammanhang?

En bra CTR kan variera beroende på bransch och sökord, men generellt sett är en CTR över 2% ansedd som bra i SEO-sammanhang.

Sidvisningar och sessionstid

Antalet sidvisningar och hur lång tid besökare spenderar på din webbplats kan ge dig en indikation på webbplatsens användarvänlighet och innehållskvalitet.

 

Vad är en session och hur mäter man sessionstid?

En session är en period av användaraktivitet på din webbplats. Sessionstid mäts som den totala tiden en användare spenderar på din webbplats under en session, och detta kan också ses i Google Analytics.

 

Hur påverkar sidvisningar och sessionstid din SEO?

Längre sessionstider och fler sidvisningar kan indikera hög användarinteraktion och engagemang, vilket kan signalera till sökmotorer att din webbplats är av hög kvalitet.

Konverteringsfrekvens

Detta är antalet besökare som utför en önskad handling (t.ex. gör ett köp, fyller i ett formulär) dividerat med det totala antalet besökare, vanligtvis uttryckt som en procentandel.

 

Hur räknar man ut konverteringsfrekvens?

Konverteringsfrekvens räknas ut genom att dela antalet konverteringar med det totala antalet besökare och multiplicera resultatet med 100 för att få en procentandel.

 

Varför är konverteringsfrekvens viktig för SEO?

En hög konverteringsfrekvens indikerar att din webbplats inte bara drar till sig trafik, utan också lyckas omvandla den trafiken till önskade handlingar, vilket är slutmålet för de flesta SEO-strategier.

 

Verktyg för att mäta SEO-effektivitet

Att mäta SEO-effektivitet kräver rätt verktyg. Det finns en rad olika verktyg på marknaden, både gratis och betalda, som kan hjälpa dig att få en djupare förståelse för hur din webbplats presterar. I det här avsnittet kommer vi att gå igenom några av de mest populära och hur du kan använda dem för att mäta din SEO.

Google Analytics

Ett av de mest använda verktygen för att mäta SEO är Google Analytics. Det är ett gratis verktyg som ger dig en mängd information om din webbplatsprestanda.

 

Är detta verktyg gratis eller betalt?

Google Analytics är gratis att använda.

 

Hur ställer man in detta verktyg för optimal mätning?

Du behöver installera en spårningskod på alla sidor på din webbplats. Därefter kan du anpassa inställningarna för att följa specifika mål och KPI:er.

SEMrush

SEMrush är ett annat populärt verktyg som erbjuder en rad funktioner, inklusive sökordsanalys och konkurrentanalys.

 

Är detta verktyg gratis eller betalt?

SEMrush erbjuder en gratis version, men de flesta avancerade funktioner kräver en betalplan.

 

Hur ställer man in detta verktyg för optimal mätning?

Efter att ha skapat ett konto kan du lägga till din webbplats och börja följa de punkterna som är mest relevanta för dig.

Ahrefs

Ahrefs är känt för sin backlink-analys men erbjuder också andra SEO-analysfunktioner.

 

Är detta verktyg gratis eller betalt?

Ahrefs är ett betalt verktyg, men de erbjuder en 7-dagars provperiod för en mindre summa.

 

Hur ställer man in detta verktyg för optimal mätning?

Precis som med SEMrush, börjar du med att skapa ett konto och lägga till din webbplats. Därefter kan du anpassa dina inställningar för att följa de metriker du är mest intresserad av.

Vanliga misstag att undvika

När det kommer till att mäta SEO-effektivitet, är det lätt att falla i några vanliga fällor. Dessa misstag kan inte bara ge dig felaktig information, men de kan också leda dig på avvägar i din SEO-strategi. Här är några vanliga misstag att undvika.

Fokusera enbart på ranking

Många tror att en hög ranking i sökresultaten är det enda tecknet på framgång. Men ranking är bara en del av ekvationen.

 

Varför är detta ett misstag?

En hög ranking garanterar inte nödvändigtvis hög trafik eller konvertering. Det är viktigt att se på helheten.

Ignorera långsiktiga trender

SEO är en långsiktig strategi, och det kan vara frestande att göra snabba slutsatser baserade på kortfristiga data.

 

Varför är detta ett misstag?

SEO-effektivitet bör mätas över längre tid för att få en korrekt bild av din prestanda.

Använda för många verktyg

Det finns många verktyg där ute, och det kan vara lockande att använda så många som möjligt. Men detta kan leda till förvirring och inkonsekventa data.

 

Varför är detta ett misstag?

Att använda för många verktyg kan göra det svårt att jämföra data och dra korrekta slutsatser.

Inte anpassa KPI:er efter affärsmål

Det är viktigt att de KPI:er du följer faktiskt är relevanta för dina affärsmål, annars riskerar du att fokusera på fel saker.

 

Varför är detta ett misstag?

Om dina KPI:er inte är anpassade efter dina affärsmål, kommer du inte att kunna mäta din verkliga framgång.

 

Genom att undvika dessa vanliga misstag kan du säkerställa att du mäter din SEO-effektivitet på ett meningsfullt och korrekt sätt. Detta kommer i sin tur att hjälpa dig att göra mer informerade beslut och förbättra din övergripande strategi.

Avslutning och åtgärdssteg

Att mäta SEO-effektivitet är ingen enkel uppgift, men det är en nödvändig del av varje framgångsrik SEO-strategi. Genom att förstå vilka punkter som är viktiga, använda de rätta verktygen och undvika vanliga misstag, kan du inte bara mäta din nuvarande framgång utan också lägga grunden för framtida förbättringar.

Åtgärdssteg du kan ta direkt

Installera Google Analytics: Om du inte redan har det, installera Google Analytics på din webbplats för att börja mäta grundläggande metriker som organisk trafik och konverteringsfrekvens.

Gör en sökordsanalys: Använd verktyg som SEMrush eller Ahrefs för att identifiera vilka sökord som är mest relevanta för din webbplats.

Utforma KPI:er: Baserat på dina affärsmål, utforma KPI:er som du kan följa regelbundet.

Mät och justera: Efter att ha samlat in data, ta dig tid att analysera resultaten och gör nödvändiga justeringar i din SEO-strategi.

Undvik vanliga misstag: Kom ihåg de vanliga misstagen vi nämnde och se till att du inte faller i samma fällor.

 

Genom att följa dessa steg kan du börja mäta din SEO-effektivitet på ett meningsfullt sätt och göra informerade beslut som driver din verksamhet framåt.

Vanliga frågor om mätning och utvärdering för SEO

Vilka är de tre viktigaste aspekterna när du utvärderar sökord i samband med sökmotoroptimering?

Sökvolym: Detta visar hur många personer som söker på ett specifikt sökord. Ett högt sökvolym indikerar att sökordet är populärt.

Konkurrens: Hur många andra webbplatser som försöker ranka för samma sökord. Högre konkurrens kan göra det svårare att ranka högt.

Relevans: Hur relevant sökordet är för ditt innehåll och din målgrupp. Ett relevant sökord kommer sannolikt att leda till högre konverteringsfrekvenser.

Hur mäter man SEO?

SEO mäts genom en rad olika metriker som organisk trafik, klickfrekvens (CTR), sidvisningar, sessionstid och konverteringsfrekvens. Verktyg som Google Analytics, SEMrush och Ahrefs kan användas för att samla in och analysera dessa data.

Hur fungerar en Google sökning?

När du gör en sökning på Google, skannar Googles algoritm dess index av webbsidor för att hitta de mest relevanta och användbara resultaten för din sökfråga. Denna process tar hänsyn till över 200 olika faktorer, inklusive sökordsrelevans, sidkvalitet och användarerfarenhet.

Hur avgör sökalgoritmer vilka sökresultat du får på Google?

Sökalgoritmer använder en mängd olika faktorer, inklusive men inte begränsat till sökordsrelevans, sidans auktoritet, och användarbeteende för att bestämma vilka webbsidor som ska visas i sökresultaten och i vilken ordning.

Vad är det mest sökta ordet på Google?

Det mest sökta ordet på Google kan variera över tid och plats, men generellt sett är sökord som ”Google”, ”YouTube”, ”Facebook” och ”väder” bland de mest sökta termerna globalt.

Vilka två faktorer bör du optimera för att förbättra SEO resultatet?

Innehållskvalitet: Skapa högkvalitativt, relevant och värdefullt innehåll som svarar på användarnas frågor och behov.

Backlinks: Arbeta på att få högkvalitativa inkommande länkar från auktoritativa webbplatser, eftersom detta är en stark rankingfaktor.

 

————————————————————————————————————————

Beyond Digital Marketing grundades 2017 och drivs utav Charlotta Ullholm och Oliver Cartea som är seo konsulter. De har hjälpt många företag med seo i Göteborg men även jobbat mycket över hela Sverige. De strävar efter att bygga en digital marknadsföringsbyrå och arbetar med SEO och innehåll på svenska, spanska och engelska.

Beställ en SEO-analys av din hemsida här hos oss! Läs mer på länken.

Dela inlägg

Läs fler inlägg

Boka en SEO analys
SEO
Oliver Cartea

Varför behövs SEO?

Välkommen till ett inlägg som kommer att förändra ditt sätt att se på digital marknadsföring. Har du någonsin undrat varför vissa webbplatser alltid verkar dyka