fbpx

Vad betyder Google Bard för SEO?


I en värld där artificiell intelligens (AI) ständigt omformar det digitala landskapet, har Google nyligen introducerat en ny spelare på banan: Google Bard. Denna generativa AI-modell har skapat en hel del surr, särskilt bland SEO-experter och innehållsskapare. Varför? Eftersom Bard inte bara är ännu en AI-chatbot; det är en revolutionerande teknologi som har potential att omvandla sökmotoroptimering (SEO) som vi känner till det.

Lanserad den 21 mars 2023, har Google Bard redan börjat visa sin påverkan på sökresultaten. Men vad innebär det egentligen för de som arbetar med SEO och innehållsmarknadsföring? Hur kommer det att påverka nyckelord, algoritmer och, viktigast av allt, hur våra webbplatser och bloggar rankas i sökresultaten?

Detta blogginlägg syftar till att dyka djupt in i dessa frågor och utforska de många sätt som Google Bard kommer att påverka SEO-landskapet. Vi kommer att titta på allt från hur Bard förändrar framträdande snuttar (Featured Snippets) till de etiska övervägandena kring källor och kreditattribuering. Vi kommer också att diskutera de anpassningar som innehållsskapare måste göra för att hålla jämna steg med dessa förändringar.

Så sätt dig bekvämt, för vi är på väg att utforska en ny era av SEO, en som är formad av den växande påverkan av artificiell intelligens och maskininlärning. Välkommen till framtiden av SEO, en framtid där Google Bard spelar en central roll.

Vad är Google Bard?

Google Bard är inte bara en annan AI-modell; det är en banbrytande teknologi som har potential att omdefiniera hur vi interagerar med sökmotorer och digitalt innehåll. Men innan vi dyker in i dess påverkan på SEO, låt oss först förstå vad Google Bard faktiskt är.

En generativ AI-Modell

Google Bard är en generativ AI-modell, vilket innebär att den kan generera text baserat på de data den har tränats på. Detta skiljer sig från reaktiva AI-modeller, som endast kan svara på frågor baserat på en fördefinierad databas. Bard är utformad för att engagera sig i chatt och hantera en mängd olika ämnen, vilket gör den till en mångsidig och kraftfull verktyg i den digitala världen.

Jämförelse med andra språkmodeller

Om du är bekant med OpenAI’s ChatGPT, kommer du att märka vissa likheter. Båda är generativa AI-modeller som kan producera text, men Bard tar det ett steg längre genom att integreras direkt i Google-sökresultaten. Detta är en viktig differentieringsfaktor som sätter Bard i en egen liga när det kommer till SEO-impakt.

Lansering och tillgänglighet

Google började ge allmän tillgång till Bard den 21 mars 2023. Detta var en viktig milstolpe, inte bara för Google utan också för hela SEO- och innehållsskaparvärlden. Det markerade början på en ny era där AI inte bara är ett verktyg för att generera eller analysera innehåll, utan en integrerad del av hur det innehållet rankas och presenteras i sökresultaten.

Bard i Google sök

Efter lanseringen planerar Google att introducera Bard’s högkvalitativa svar direkt i sökresultaten. Detta är en revolutionerande förändring som kommer att påverka allt från nyckelord och algoritmiskt beteende till hur bloggar och webbplatser rankas.

I denna sektion har vi skrapat på ytan av vad Google Bard är och vad det kan göra. I kommande avsnitt kommer vi att dyka djupare in i hur denna teknologi kommer att omforma SEO-landskapet, så håll dig uppdaterad.

Hur Google Bard påverkar sökresultaten

Nu när vi har en grundläggande förståelse för vad Google Bard är, låt oss ta en närmare titt på hur denna generativa AI-modell kommer att påverka sökresultaten och därmed SEO.

Förändringar i SERP-landskapet

En av de mest omedelbara effekterna av Bard’s integration i Google-sök är hur det kommer att förändra sökmotorresultatsidorna (SERP). Tidigare var SERP:er en blandning av organiska resultat, annonser och framträdande snuttar. Med Bard kommer vi att se en ny typ av ”toppresultat”, genererade av Bard själv, som kommer att ta en framstående plats i sökresultaten.

Nyckelord och algoritmiskt beteende

Nyckelord har alltid varit hjärtat av SEO, men Bard kan komma att förändra detta. Eftersom Bard är utformad för att förstå och svara på komplexa frågor, kan vi förvänta oss en förändring i hur nyckelord värderas och rankas. Detta kan leda till en ökad vikt på långsvansade nyckelord och semantisk sökning.

Bloggrankning och innehållsvärde

Traditionellt har kvaliteten på innehållet och dess relevans för sökfrågan varit avgörande för hur en blogg eller webbplats rankas. Med Bard i bilden kan vi förvänta oss att dessa faktorer fortfarande är viktiga, men de kommer att utvärderas och vägas på nya sätt. Bard’s förmåga att generera högkvalitativa svar kan potentiellt minska vikten av traditionella rankingfaktorer som backlinks och domänauktoritet.

Användarupplevelse och klickfrekvens

Eftersom Bard kommer att generera svar direkt i sökresultaten, kan detta påverka användarupplevelsen och klickfrekvensen (CTR). Om användarna får de svar de söker direkt från Bard, kan det minska antalet klick till andra webbplatser, vilket är en viktig faktor att beakta i din SEO-strategi.

I denna sektion har vi börjat utforska de många sätt som Google Bard kommer att påverka SEO. Det är en komplex och mångfacetterad fråga som kommer att kräva en djupgående förståelse och anpassning från SEO-experter och innehållsskapare. I de följande avsnitten kommer vi att dyka ännu djupare in i dessa förändringar och hur du kan förbereda dig för dem.

Bard och framträdande snuttar (Featured Snippets)

En av de mest omtalade aspekterna av Google Bard’s inträde i SEO-världen är dess påverkan på framträdande snuttar, eller ”Featured Snippets” som de kallas på engelska. Denna sektion kommer att belysa hur Bard förändrar detta välkända element i Google-sök och vad det innebär för innehållsskapare och SEO-strateger.

Bard som toppresultat

Tidigare var framträdande snuttar det första som användarna såg när de gjorde en sökning. Dessa snuttar plockade ut det mest relevanta innehållet från en webbsida och presenterade det som ett svar på användarens fråga. Med Bard kommer detta att förändras dramatiskt. Bard’s AI-genererade svar kommer nu att vara det första som visas, vilket gör att de traditionella framträdande snuttarna försvinner från den positionen.

SEO-Strategier för framträdande snuttar

Om du har optimerat ditt innehåll för att dyka upp i framträdande snuttar, kan du undra vad Bard’s inträde betyder för dessa ansträngningar. Det är en legitim oro. Om Bard’s svar inkluderar källänkar, kan strategier för att synas i framträdande snuttar fortfarande vara relevanta. Men om Bard inte inkluderar källänkar i sina svar, måste SEO-experter och innehållsskapare tänka om.

Etiska överväganden

En annan viktig aspekt att beakta är etiken kring källor och kreditattribuering. Om Bard använder innehåll från din webbplats för att generera sina svar men inte ger någon kredit eller källhänvisning, kan det leda till komplicerade etiska och rättsliga frågor.

Framtiden för framträdande snuttar

Medan det är för tidigt att säga exakt hur Bard kommer att påverka framträdande snuttar på lång sikt, är det klart att förändringar är på väg. Detta är en utveckling som alla inom SEO och innehållsmarknadsföring bör hålla ett öga på, eftersom det kommer att ha en direkt inverkan på hur vi skapar och optimerar innehåll.

Källor och kreditattribuering

En av de mest diskuterade frågorna kring Google Bard är hur den kommer att hantera källor och kreditattribuering. Detta är en särskilt känslig fråga för innehållsskapare och SEO-experter, eftersom det kan ha långtgående konsekvenser för hur innehåll rankas och värderas.

Kommer Bard att inkludera källänkar?

En av de stora frågorna är om Bard kommer att inkludera källänkar i sina AI-genererade svar. Om Google följer en liknande praxis som Microsofts Bing AI, som inkluderar källänkar, kan befintliga SEO-strategier för att synas i framträdande snuttar fortfarande vara relevanta.

Innehåll utan kredit

Om Bard däremot inte inkluderar källänkar i sina svar, kan det leda till en situation där innehållet från din webbplats används utan att du får någon kredit för det. Detta skulle inte bara vara problematiskt ur ett etiskt perspektiv, utan det kan också ha en negativ inverkan på din webbplats SEO.

Nya utmaningar för SEO-professionella

Denna aspekt av Bard’s implementering kan leda till nya upptäckter inom SEO och kräver en nyanserad förståelse från SEO-professionella. Det kan bli nödvändigt att utveckla nya strategier för att säkerställa att ditt innehåll inte bara används på ett etiskt korrekt sätt, utan också rankas väl i sökresultaten.

Etiska och rättsliga överväganden

Om Bard använder innehåll från webbplatser utan att ge kredit, kan det också leda till rättsliga komplikationer. Detta är en aspekt som innehållsskapare och SEO-experter måste vara medvetna om, eftersom det kan kräva juridisk rådgivning och eventuella rättsliga åtgärder.

Anpassning för innehållsskapare och maskininlärning

Google Bard markerar en ny era där AI och maskininlärning spelar en allt större roll i formandet av onlineinnehåll och synlighet. Detta avsnitt kommer att fokusera på de anpassningar som innehållsskapare och SEO-experter måste göra för att navigera i detta föränderliga landskap.

Förstå Bard’s algoritmer och demo-funktioner

För att framgångsrikt anpassa ditt innehåll för Bard, är det viktigt att förstå hur dess algoritmer fungerar. Detta inkluderar att hålla sig uppdaterad om eventuella uppdateringar och förändringar i Bard’s funktionalitet.

Faktiska fel och klickbeteende

Med Bard’s förmåga att generera svar direkt i sökresultaten, blir det ännu viktigare att säkerställa att ditt innehåll är korrekt och pålitligt. Dessutom kommer klickbeteende, som CTR (Click-Through Rate), att bli en central övervägning i SEO-strategin.

Dialogapplikationer i SEO

En annan intressant utveckling är rollen av dialogapplikationer i SEO. Med Bard’s förmåga att engagera användare i en konversation, kan vi förvänta oss att se en ökning av dialogbaserade applikationer som en del av en övergripande SEO-strategi.

Anpassning och lärande

I denna nya era av SEO, kommer kontinuerlig anpassning och lärande att vara nyckeln till framgång. Detta inkluderar att experimentera med olika innehållsstrategier och att noggrant analysera deras prestanda i ljuset av Bard’s påverkan.

Förberedelser för Google Bard-relaterade förändringar i SEO

Nu när vi har en djupare förståelse för Google Bard och dess potentiella påverkan på SEO, är det dags att diskutera hur vi kan förbereda oss för dessa förändringar. Detta avsnitt kommer att fokusera på praktiska tips och strategier för att anpassa ditt innehåll och din SEO-taktik.

Förstå det större sammanhanget

Först och främst är det viktigt att förstå det större sammanhanget kring Google Bard och AI. Detta inkluderar att hålla sig uppdaterad om de senaste trenderna och forskningen inom AI och maskininlärning, och hur de kan påverka SEO.

Anpassa innehållet för Bard-snuttar

Om Bard kommer att generera sina egna ”snuttar” i sökresultaten, bör du överväga att anpassa ditt innehåll för att passa dessa format. Detta kan inkludera att skapa mer koncisa och informativa avsnitt som svarar direkt på vanliga frågor inom ditt ämnesområde.

Kontinuerlig testning och anpassning

I en värld där algoritmer ständigt förändras, blir kontinuerlig testning och anpassning avgörande. Detta inkluderar A/B-testning av olika innehållsformat och SEO-strategier för att se vilka som presterar bäst i det nya landskapet.

Uppdatera gamla inlägg

Med Bard’s inträde i sökresultaten kan det vara en bra idé att gå tillbaka och uppdatera äldre inlägg och sidor. Detta kan inkludera att lägga till nya avsnitt som svarar på frågor som Bard sannolikt kommer att ställas, eller att uppdatera informationen för att den ska vara så aktuell och relevant som möjligt.

Samarbeta och lär

Slutligen, i denna nya era av SEO, blir samarbete och delad kunskap allt viktigare. Det kan vara värdefullt att engagera sig i SEO-gemenskapen, delta i forum och webbinarier, och lära av andra experter som också navigerar i dessa förändringar.

Experiment och analys

I en tid av snabba förändringar och osäkerhet, blir experiment och analys allt viktigare. Detta avsnitt kommer att belysa varför det är avgörande att ständigt testa och utvärdera dina SEO-strategier i ljuset av Google Bard’s påverkan.

Vikten av experiment

För att förstå hur Bard påverkar ditt innehåll och din webbplats rankning, är det viktigt att genomföra kontrollerade experiment. Detta kan inkludera att testa olika typer av innehåll, nyckelord och metadata för att se hur de presterar i det nya SEO-landskapet.

Datainsamling och analys

Data är kung i SEO, och det blir ännu viktigare med Bard i bilden. Använd verktyg som Google Analytics, Search Console och andra tredjepartsplattformar för att samla in och analysera data om hur ditt innehåll presterar.

Användarbeteende och interaktion

Förståelse för hur användare interagerar med Bard-genererade svar kan ge insikter i hur du kan anpassa ditt innehåll. Detta inkluderar att studera användarnas klickfrekvens (CTR), tid på sidan och andra engagemangsstatistik.

Anpassning och iteration

Efter att ha samlat in och analyserat data, är nästa steg att iterera och anpassa dina SEO-strategier. Detta kan inkludera att uppdatera innehåll, ändra nyckelord och metadata, eller till och med omstrukturera hela webbplatser för att bättre passa det nya SEO-landskapet.

Fallstudier och verkliga exempel

För att ge en mer praktisk vinkel, kan det vara värdefullt att inkludera fallstudier och verkliga exempel på hur andra företag och webbplatser har anpassat sig till Bard. Detta kan ge konkreta exempel och bästa praxis som du kan tillämpa i din egen strategi.

Slutsats

Efter att ha utforskat de många aspekterna av Google Bard och dess påverkan på SEO, är det dags att dra några slutsatser. Detta avsnitt kommer att sammanfatta de viktigaste punkterna och ge en vägledning för hur SEO-experter och innehållsskapare kan navigera i detta föränderliga landskap.

Sammanfattning av viktiga punkter

 • Google Bard är en generativ AI-modell som kommer att ha en betydande inverkan på sökresultaten och SEO.
 • Anpassning och förståelse för Bard’s algoritmer blir avgörande för framgång.
 • Etiska och rättsliga frågor kring källor och kreditattribuering måste beaktas.
 • Kontinuerlig testning, dataanalys och anpassning blir nyckeln till framgång i denna nya SEO-era.

Framtiden för SEO

Med Bard som en ny aktör på SEO-scenen, kan vi förvänta oss att se en rad förändringar i hur sökresultat genereras och presenteras. Detta kommer att kräva en djupgående förståelse och anpassning från alla som är involverade i SEO och innehållsmarknadsföring.

Sista tankar

I en värld som ständigt förändras genom teknologiska framsteg, är det viktigare än någonsin att vara flexibel och anpassningsbar. Google Bard är bara början på en ny era av SEO, en som kommer att kräva en kombination av teknisk expertis, kreativitet och strategiskt tänkande.

Nästa steg och resurser

Nu när vi har täckt det mesta kring Google Bard och dess påverkan på SEO, kan du undra vad dina nästa steg bör vara. Denna sektion kommer att ge dig några riktlinjer och resurser för att fortsätta din resa i att anpassa dig till denna nya SEO-realitet.

Fortsatt utbildning

 • Håll dig uppdaterad genom att följa ledande experter inom SEO och AI.
 • Delta i webbinarier, konferenser och workshops som fokuserar på AI i SEO.

Verktyg och plattformar

 • Google Analytics och Search Console för dataanalys.
 • AI-baserade SEO-verktyg som kan hjälpa dig att förstå Bard’s algoritmer.

Community och nätverk

 • Anslut dig till SEO- och AI-relaterade forum och sociala mediegrupper.
 • Dela dina egna insikter och lär av andra genom att publicera case studies och artiklar.

Praktisk tillämpning

 • Börja med att genomföra små experiment på din webbplats för att se hur Bard påverkar ditt innehåll.
 • Använd data för att göra informerade beslut och iterera dina strategier.

————————————————————————————————————————

Beyond Digital Marketing grundades 2017 och drivs utav Charlotta Ullholm och Oliver Cartea som är seo konsulter. De har hjälpt många företag i Göteborg med seo men även jobbat mycket över hela Sverige. De strävar efter att bygga en digital marknadsföringsbyrå och arbetar med SEO och innehåll på svenska, spanska och engelska.

Få svar på alla dina SEO frågor som rör din hemsida -> Beställ en SEO-analys av oss med videogenomgång!

Dela inlägg

Läs fler inlägg

Boka en SEO analys
SEO
Oliver Cartea

Varför behövs SEO?

Välkommen till ett inlägg som kommer att förändra ditt sätt att se på digital marknadsföring. Har du någonsin undrat varför vissa webbplatser alltid verkar dyka